Falsafah Pendidikan & SMKAFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan  rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai \ kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran  masyarakat dan negara”FALSAFAH SMKA
“Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan panduan ilmu, iman dan amal soleh serta budaya Islam dan suasana  pembelajaran yang seimbang ke arah melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, seimbang,   cemerlang, berakhlak mulia, bertakwa dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup islam serta mampu memberi sumbangan yang bermanafaat
   kepada agama, diri, ummah dan Negara.
 
 
 

Pautan Pendidikan

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rakan-Rakan

PJK Kg Pantai, Kuala Besut, Terengganu.

Statistik Blog

free hit counter